GDPR - Podpora ze strany DM SERVICES

.

.

GDPR - Nařízení EP a REU 2016/679 

..

.

Informace pro naše klienty

To podstatné: Naše společnost je připravena realizovat vaše zakázky v souladu s podmínkami stanovenými nařízením o GDPR.

.

Ať využíváte osobní údaje pro adresné oslovení naším prostřednictvím na základě souhlasu subjektů údajů, smluvního vztahu, nebo na základě vašeho oprávněného zájmu, jsme připraveni zajistit vám zpracování zakázek dle vašich potřeb a v souladu s tímto nařízením. A to včetně některých nových služeb, které vám mohou vyjít vstříc.

Samotné adresné oslovení pro marketingové účely poštovní listovní zásilkou s tímto nařízením zvýšilo svoji roli, a to zejména proti elektronickým formám sdělení, které navíc upravuje zákon 480/2004 Sb. a na které se bude vztahovat také další chystané nařízení - doplněk k GDPR: ePrivacy Regulation.

Oblastem ochrany dat, využívání osobních údajů k marketingovým účelům, dodržování zásad proti šíření obtěžující reklamy a plnění dalších stávajících legislativních a etických pravidel se věnujeme dlouhodobě. Nastávající změny ale byly i u nás impulsem k revizi stávajících postupů a  přijetí některých nových organizačních a technických opatření. 

Díky zavedeným standardům jsme připraveni poskytovat naše služby v souladu s vašimi požadavky a pravidly GDPR.

..

.

Současně našim klientům nabízíme potřebnou součinnost a pomoc při nastavení jejich aktivit tak, aby splňovaly pravidla GDPR, zejména z pohledu realizace oslovení a naplňování práv subjektů údajů

.

.

Rádi vám pomůžeme stanovit a zavést nezbytná opatření, či proškolit vaše pracovníky. 

.

.


DMservices_300x300_1