Oslovení listovní zásilkou

.

Jedná se o jediné médium, které vaši "zprávu" doručí přímo fyzicky do rukou vaší cílové skupiny. 

Využít našich služeb znamená využít výhod zpracování pod "jednou střechou", komunikovat jen s jednou kompetentní osobou, dosáhnout rychlé a flexibilní realizace, mít službu "na klíč".

Zaměřte se už jen na to, aby zásilka příjemce oslovila, upoutala a vedla jej ke konkrétním krokům. Více o výhodách tradičního direct mailu... 

Vyrábíme i tiskneme

Zpracováváme databáze

Personifikujeme

Balíme a kompletujeme

Zasíláme, vyhodnocujeme

...kvalitně a spolehlivě


.

.Poskytujeme dílčí i komplexní služby:

.

Příprava a výroba materiálů

Pro naše klienty realizujeme výrobu veškerých tištěných materiálů, včetně výroby obálek. Vedle kvality, jejíž vysoký standard je nedílnou součástí služeb, naši klienti oceňují především spolehlivost, rychlost, flexibilitu a spolupráci při přípravě podoby zásilek tak, aby se podpořila jejich účinnost a současně se využilo i možných úspor. Díky realizovaným objemům, dosahujeme velmi dobrých cenových relací, které v důsledku podtrhují výhodnost tohoto marketingového nástroje pro klienta.

V případě zájmu, pomáháme s tiskovými podklady a s kreativním řešení zásilek, jejich designem, obsahem a provedením.

.

Personifikace zásilek

Zajišťujeme komplexní personifikaci zásilek (dopisů, dokumentace, obálek, …) dle potřeb klientů. Personifikace kterou pro klienty zajišťujeme není jen v rozsahu doplnění osobních údajů do oslovení a adres.

Často se jedná o doplnění unikátních ID kódů, informací o stavu osobních věrnostních kont, čerpání služeb, fakturačních údajích, nebo o jiná individuální sdělení. S našimi klienty spolupracujeme na zajištění souladu zpracování s požadavky GDPR.

.

GDPR

V rámci přípravy kampaně vám můžeme pomoci i s nastavením souvisejících postupů a činností tak, aby se na nic nezapomnělo a vaše kampaň proběhla v souladu s tímto nařízením. Více: Realizace v souladu s GDPR

.

Kompletace a balení zásilek

Kompletaci zásilek zajišťujeme ve strojním poloautomatickém režimu, nebo s využitím ruční práce našich zaměstnanců. Zásilky mohou být tvořeny jak tiskovými materiály, tak i doplňky, např. 2D a 3D předměty. Kompletace a balení zásilek probíhá dle jejich charakteru do obálek, fólií, nebo balíčků. U kompletace je zajištěna velmi pečlivá kontrola, která umožňuje bez problémů realizovat také zásilky, které se skládají z více personifikovaných materiálů. 

.

Příprava a odeslání zásilek

Zajišťujeme dodržení klientem stanoveného harmonogramu a plánu distribuce zásilek. U dlouhodobých klientů pracujeme s plány stanovenými i na několik měsíců dopředu. Garantujeme jejich dodržen, periodický reporting a doložení realizace. Poskytujeme komplexní služby, včetně následného zpracování a vyhodnocení případných vrácených zásilek. 

 .

Zpracování databází

Adresný a personifikovaný direct mail realizujeme buď na základě adres dodaných klientem, nebo na základě námi spravované databáze příjemců. Jejím základem je kategorizovaný souhrn adres právnických osob.

Jako jedni z mála vám můžeme nabídnout také přepis papírových podkladů (typicky žádostí zákazníků o účast ve věrnostním programu) do elektronické podoby a následné zpracování databází v souladu s požadavky GDPR. 

 .

Zacílení a schéma oslovení

Pomáháme s optimalizací zacílení kampaní a stanovením harmonogramu rozesílky tak, aby byla v maximální míře podpořena doručitelnost a úspěšnost zásilek. 

Propojujeme využití tradičního direct mailu s dalšími aktivitami klientů v rámci jejich marketingového mixu (on-line, tradiční plošná i regionální media, promo akce a eventy, ...).

Pokud o využití tradičního listovního direct mailu teprve uvažujete, nabízíme vám možnost realizace pilotních projektů zaměřených na vzorek cílové skupiny, nebo dílčí region, k otestování efektivity. Pilotní projekty vám ověří možný přínos a poskytnou podklady pro optimalizaci dalšího postupu při minimalizaci rizika finančních ztrát.

Pokud s námi projednáte vaše potřeby, doporučíme vám nejefektivnější řešení a nejvhodnější postup. 

.

Kontrola kvality doručovacích služeb

Spolupracujeme jen s prověřenými poskytovateli doručovacích a místních roznáškových služeb napříč celou ČR. Ve spolupráci s klientem připravujeme a realizujeme nezávislou kontrolu doručování tak, aby byla maximálně podpořena úspěšnost realizace. Možné je i zajištění kontroly prostřednictvím nezávislých agentur.

.

Vyhodnocení 

Chceme, aby námi realizované direct mailingové aktivity měly pro naše klienty reálný přínos. Proto v rámci našich služeb pomáháme také s jejich vyhodnocením z hlediska úspěšnosti, realizace i dosažené ceny. Součástí našich služeb je také zpracování a vyhodnocení příčin vrácení zásilek. Vždy hledáme cestu, jak další zakázku realizovat ještě lépe. 

.

 

DM_GDPR

.

.

Cílený direct mail pro podporu prodeje, akviziční a nabídkovou činnost

.

Zajišťujeme kompletní realizaci zakázek pro cílené neadresné i adresné oslovení.

.

Vedle těchto základních činností pomáháme s:

Poskytujeme komplexní služby, včetně řady návazných činností, na které se mohou klienti plně spolehnout. Díky tomu šetříme jejich čas a uvolňujeme jim ruce pro další aktivity.

.

Tradiční direct mail: Oslovení stávajících i potenciálních zákazníků - odběratelů, formou akčních letáků, katalogů, produktových listů, nabídek, vzorků, pozvánek... Letáky s informacemi o otevření nových provozoven, službách, pořádaných komerčních akcích, pořádaných promo akcích, ... Formou jednorázového či opakovaného oslovení, samostatně, nebo s vazbou na další marketingové aktivity.

..

Všeobecné obchodní podmínky


.

Nabídka pro nekomerční využití a neziskové organizace

:

I zde má tradiční direct mailing své místo a osvědčuje se svými výsledky. Ať již jde o fundraising, nábor nových členů, nebo poskytnutí informací o činnosti, aktivitách a plánech. Výhodou je především možnost plošného i lokálního cílení, nízké náklady, značná volnost v podobě provedení zásilek a především výsledky ověřené praxí. 

.

Pro neziskové organizace: Příprava, kompletace a distribuce zásilek v oblasti fundraisingu, realizace adresných i neadresných zásilek s informacemi o činnosti, aktivitách, pořádaných akcích, náborech členů, nebo o regionálně důležitých informacích.

.

Všeobecné obchodní podmínky.


DMservices_300x300_1