Databázový marketing

.

Zpracování dat pro potřeby marketingu a hromadných oslovení formou listovních zásilek poskytujeme na základě databází kterými disponují naši klienti, nebo na základě naší kategorizované databáze právnických osob.

Zpracování realizujeme zabezpečenou formou, v rozsahu pokynů a potřeb klientů, prostřednictvím našich zaměstnanců. 

Pomáháme realizovat hromadné listovní zásilky efektivně, bez zbytečných nákladů.

Tvorba databází

Zacílení kampaní

Schéma pro oslovení

Zvyšování kvality dtb

Opravy klientské dtb


.

Dle požadavků klienta

Na základě požadavků klienta připravíme z poskytnutých dat strukturovanou databázi vhodnou pro odeslání direct mailu dle stanovených kriterií.

Vedle vlastní tvorby databáze připravujeme ve spolupráci s klientem také schéma oslovení (plán rozesílky v čase, četnost oslovení jednotlivých subjektů, stanovení priorit, způsob vyhodnocení). Spolupracujeme na vyhodnocení vrácených zásilek (důvod, segmentace) a výsledků kampaně pro klienta. Cílem je i v oblasti zacílení nalézt potenciál ke zlepšení tak, aby realizované kampaně měly pro klienta co největší přínos.

.

U kampaní realizovaných na základě dat klienta je naší prioritou také kontrola jejich kvality a upozornění na zjištěné nedostatky. V dohodnutém rozsahu pak korekce dat. Cílem je předejít možným ztrátám. 

Možnosti zpracování svěřených databází: 

  • kontrola duplicit 
  • kontrola správnosti adres za použití AIS – Adresní informační systém
  • kontrola a oprava jmen, příjmení a titulů
  • převod příjmení do 5. pádu

.

GDPR

V rámci přípravy kampaně vám můžeme pomoci i s nastavením souvisejících postupů a činností tak, aby se na nic nezapomnělo a vaše kampaň proběhla v souladu s tímto nařízením. Více: Realizace v souladu s GDPR

.

U svěřených dat garantujeme absolutní důvěrnost poskytnutých informací a dat, a jejich plné zabezpečení v rámci našich procesů. 

.

Všeobecné obchodní podmínky


DMservices_300x300_1