Příprava direct mailingových kampaní

.

Zabýváme se především produkcí zásilek, jejich kompletací a zasíláním. Ale během fáze přípravy zásilek jsme připraveni poskytnout našim klientům potřebnou součinnost, konzultace a praktické provozní zkušenosti. Jak zlepšit zacílení, zvýšit efektivitu, snížit náklady, jak každou následnou realizaci zajistit lépe a lépe.

Jak nejlépe zohlednit dostupná data i technologické, technické a zasilatelské podmínky.

25 let zkušeností

Individuální přístup

Optimalizace nákladů

Inspirace

Pilotní projekty


.

Kreativní řešení s optimalizací nákladů

Poskytujeme jak komplexní řešení, tak i realizaci dle vašich návrhů. Na direct marketing a direct mail se specializujeme a soustavně hledáme nástroje a cesty ke zlepšení jeho výsledků. Naší výhodou jsou komplexní služby z "jednoho místa". Zakázky dokážeme připravit od A do Z. Od úvodního záměru na základě vašich potřeb, až po rozeslání a vyhodnocení výsledků.

.

Pilotní projekty

Pokud o využití tradičního direct mailu teprve uvažujete, nabízíme vám realizaci pilotních projektů zaměřených na vzorek cílové skupiny, nebo dílčí region, k otestování efektivity. Pilotní projekty vám ověří možný přínos a poskytnou podklady pro optimalizaci dalšího postupu při minimalizaci rizika finančních ztrát.

Současně vám pomůžeme nastavit interní postupy a následnou realizaci tak, aby splňovaly nezbytná pravidla z pohledu GDPR.

.

Příprava a výroba materiálů

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní výrobu veškerých tištěných materiálů, včetně výroby obálek. Vedle kvality, jejíž vysoký standard je nedílnou součástí služeb, naši klienti oceňují především spolehlivost, rychlost, flexibilitu a spolupráci při přípravě podoby zásilek tak, aby se podpořila jejich účinnost a současně se využilo potenciálu možných úspor. Díky realizovaným objemům, dosahujeme velmi dobrých cenových relací, které v důsledku podtrhují výhodnost tohoto marketingového nástroje pro klienta.

V případě zájmu, pomáháme s tiskovými podklady a s kreativním řešení zásilek, jejich designem, obsahem a provedením.

. 

Zpracování databází

Adresný a personifikovaný direct mail realizujeme buď na základě adres dodaných klientem, nebo na základě námi spravované databáze právnických osob. Naše interní postupy a pravidla zabezpečují ochranu osobních údajů a důvěrných obchodních informací.

.

GDPR

V rámci přípravy kampaně vám můžeme pomoci i s nastavením souvisejících postupů a činností tak, aby se na nic nezapomnělo a vaše kampaň proběhla v souladu s tímto nařízením. Více: Realizace v souladu s GDPR

. 

Zacílení a schéma oslovení

Správné zacílení adresné i neadresné kampaně spolurozhoduje o její úspěšnosti a efektivitě. Na základě vlastních i klientských databází adres pomáháme s optimalizací zacílení, segmentací adresátů a stanovením schémat pro jejich oslovení. Pomáháme připravit optimální harmonogram a plán rozesílky tak, aby byla v maximální míře podpořena doručitelnost a úspěšnost zásilek. 

.

  • Adresné i neadresné oslovení formou letáků, katalogů, produktových listů či vzorků.
  • Cílené oslovení firem v rámci ČR, regionu, či spádové oblasti např. místa prodeje.
  • Cílené oslovení firem dle oboru podnikání a celé řady dalších kritérií.

.


Pokud s námi projednáte vaše potřeby, doporučíme vám nejefektivnější řešení a nejvhodnější postup. Využijte nejen naše služby, ale i zkušenosti. Pomůžeme vám zacílit na potenciální zákazníky ve vašem nejbližším okolí, možné odběratele podle vašeho oboru, na cílovou skupinu, která je pro vás klíčová.

.

Všeobecné obchodní podmínky


DMservices_300x300_1