Proč využít tradiční listovní direct mail?

.

Jedná se o jediné médium, které vaše "sdělení" doručí přímo fyzicky do rukou vaší cílové skupiny.

Tento typ oslovení má oproti jiným formám mimořádně účinný, dlouhodobý a dobře měřitelný efekt.

Je ideálním nástrojem v marketingovém mixu pro oslovení nových i stávajících zákazníků, nebo pro využití v rámci věrnostních programů. Oproti "on-linovým" řešením, které se prezentují výhodou nízkých  nákladů, má řadu výhod, které se ve výsledku projevují při vyhodnocení reálné efektivity.

Má přímý a rychlý efekt

Využívá osobní aspekt

Působí na více smyslů

Umožňuje přesné cílení

Je mimořádně efektivní

a "SPAM free"..

Vede ke konkrétním krokům

Tradiční direct mail má přímý a okamžitý prodejní efekt, vysokou zapamatovatelnost a navíc často zůstává u příjemce dlouhodobě, "tak říkajíc na očích". Pro oslovení vašich stávajících i budoucích zákazníků se jedná o jeden z nejefektivnějších komunikačních kanálů, který je možné využít mimořádně kreativně, v souladu s vaší marketingovou strategií a obchodními cíli.   

 

Přidává osobní aspekt

Tradiční direct mail umožňuje přizpůsobit zásilky a jejich obsah dané cílové skupině a využít osobních a personifikovaných sdělení. Umožňuje projevit individuální pozornost a zájem o osobu příjemce. Současně nejde o virtuální sdělení, ale o fyzický materiál, s vyšší přidanou hodnotou. 

 

Zapojuje všechny smysly

V dnešní době je řada způsobů jak komunikovat. Tradiční plošná a lokální média, internet, sociální sítě, virtuální svět... Ale tradiční direct mail patří mezi několik málo způsobů, jak podat hmatatelné sdělení do rukou příjemce. Nejde jen o to, co je ve sdělení napsáno, ale také o pocit z použitých materiálů, z doteku, vůně, vzhledu nebo i chutě. Tento efekt, je mimořádný. Využití více smyslového vnímání podporuje zapamatovatelnost a stává se součástí rozhodovacího procesu příjemce

 

Je cílený

Tradiční direct mail umožňuje pro prodej, nabídku výrobků a služeb, nebo pro jakýkoli jiný obsah sdělení,  mimořádně praktické cílení. Může být určen pro konkrétní osoby, firmy, vybranou cílovou skupinu dle kriterií, region, spádovou oblast... Dokáže být svému cíli nejblíž a tak dosahuje vysoké efektivity a přímých výsledků.  Umožňuje mimořádně efektivní cílené oslovení firem v daném oboru (oslovit stávající i potenciální obchodní partnery) i  oslovení osob či firem ve spádové oblasti například konkrétní prodejny, nebo poskytovatele služeb. 

 

Je dobře vyhodnotitelný

Účinnost tradičního direct mailu je ve většíně případů velmi dobře vyhodnotitelná. Jedinečné telefonní číslo, nebo mailová adresa jsou jednou z cest jak si zajistit zpětnou vazbu na realizované aktivity. Stejně tak ale poslouží zájem o promovaný produkt či službu, návštěvnost prodejního místa, nebo webových stránek. Pro vyhodnocení účinnosti je navíc možné realizovat pilotní projekty zaměřené na dílčí cílovou skupinu, nebo region, s jejich následným plošným využitím. 

 

Je srozumitelný

Realizace tradičních direct mailových kampaní je ze své podstaty srozumitelná a jasná. Základem dobrého direct mailu je "mít co říci" a "umět to říci". Vyhodnocení nákladů, úspěšnosti, přínosů je naprosto srozumitelné a nikdo se neztratí v množství čísel, zkratek a údajů, které často není možné nijak ověřit.  

 

Je týmový hráč

Někdy klienti přistupují k marketingu formou volby "buď a nebo". Tisková reklama? Nebo on-line? Direct mail tradiční, nebo formou e-mailu? Nejúspěšnější kampaně jsou ale ty, které využívají více jak jeden kanál a dokáží využít správné segmentace, vzájemné podpory a synergií. Naše zkušenosti ukazují, že role tradičního direct mailu je svými výsledky mimořádná a je nedílnou součástí marketingového mixu. V čem je vyjímečný? Dokáže  přidat ostatním formám komunikace přímý prodejní efekt..

 

První krok je "direct"

Jedná se o jediné médium, které vaši "zprávu" doručí přímo fyzicky do rukou vaší cílové skupiny. Prostřednictvím tradičního direct mailu máte jistou, že se vaše sdělení dostane k rukám adresáta a bude se jím zabývat. Využijte této výhody a zaměřte se už jen na to, aby příjemce oslovilo, upoutalo a vedlo jej ke konkrétním krokům. 

 


DMservices_300x300_1

..

DM_GDPR