Zásilky věrnostních programů

 .

Jednou z oblastí zpracování hromadných zásilek, kterou pro naše klienty dlouhodobě zajišťujeme, jsou aktivity spojené s jejich věrnostními programy.

Správa databází, příprava materiálů, jejich personifikace, kompletace se vzorky či drobnými dárky, odeslání, vyhodnocení výsledků, ...

Zakázky realizujeme na jednom místě, pružně, spolehlivě a ve stanovených termínech, s možností využití návazných služeb i průběžné kontroly ze strany klienta. Ve spolupráci s klienty zajišťujeme zpracování v souladu s podmínkami GDPR.

Kompletní realizace

Správa databází 

Garance důvěrnosti

Zabezpečení dat 

Následná péče

Spolupráce

Spolehlivost


Poskytujeme dílčí i komplexní služby, které umožňují klientům převést správu a výkon věrnostního programu jako celek na naši společnost.

.

Příprava a výroba materiálů

Zajišťujeme komplexní výrobu veškerých tištěných materiálů, včetně výroby obálek. Vedle kvality, jejíž vysoký standard je nedílnou součástí našich služeb, naši klienti oceňují především rychlost, flexibilitu, cenovou úroveň a spolupráci již při přípravě podoby zásilek tak, aby se od počátku využilo potenciálu možných úspor.

Umožňujeme klientům využít naše skladové zázemí pro budoucí zásilky, vedeme evidenci spotřeby dodaných materiálů, avizujeme potřebu jejich doplnění, nebo zajišťujeme jejich včasnou výrobu v optimálních výrobních dávkách.

 

Zpracování databází

Poskytujeme komplexní služby, včetně např. přepisu papírových podkladů (žádostí zákazníků o účast ve věrnostním programu) do elektronické podoby a archivaci originálů žádostí.

U klientských databází adres provádíme zabezpečené zpracování v rozsahu stanoveném pokyny klienta (jde především o kontrolu dat, odstranění duplicit, opravu chyb či přípravu dávek). Naším cílem je co nejvíce podpořit skutečné doručení zásilek. O chybách a nedoručitelných adresách je klient průběžně informován a spolupracujeme s ním na stanovení příčin nedostatků a optimalizaci jeho zdrojové databáze. Interní technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení a ochrany dat jsou ve spolupráci s klienty řešena tak, aby zpracování probíhalo v souladu s požadavky GDPR a zájmy klienta.

. 

GDPR

V rámci přípravy kampaně vám můžeme pomoci i s nastavením souvisejících postupů a činností tak, aby se na nic nezapomnělo a vaše kampaň proběhla v souladu s tímto nařízením. Více: Realizace v souladu s GDPR

.

Personifikace zásilek

Zajišťujeme komplexní personifikaci zásilek (dopisů, dokumentace, obálek, …) dle potřeb klientů. Personifikace kterou pro klienty zajišťujeme není jen v rozsahu doplnění osobních údajů do oslovení a adres. Často se jedná o doplnění unikátních ID kódů, informací o stavu osobních věrnostních kont, informací o čerpání služeb, fakturačních údajích, nebo o jiná individuální sdělení. Soulad s GDPR, kontrola správnosti během zpracování a tisku, zabezpečení procesů a dodržování interních pravidel je nedílnou součástí našich služeb.

 

Kompletace zásilek

Pro kompletaci zásilek disponujeme dostatečným logistickým zázemím, včetně temperovaných skladů, zajišťujícím potřebnou kvalitu uskladnění dílčích částí zásilek.

Kompletaci zásilek zajišťujeme dle jejich charakteru ve strojním automatickém režimu, nebo s využitím ruční práce našich stavových zaměstnanců. Zásilky mohou být tvořeny jak tiskovými materiály, tak i doplňky, např. 2D a 3D předměty. U kompletace je zajištěna velmi pečlivá kontrola, která umožňuje bez problémů realizovat také zásilky, které se skládají z více personifikovaných materiálů.

 

Příprava a odeslání zásilek

Vždy dodržujeme klientem stanovený harmonogram a plán distribuce zásilek. O realizaci (včetně případných vrácených zásilkách) je klient průběžně informován formou reportingu a potvrzeními o odeslání.

 

Vyhodnocení

Chceme, aby námi realizované direct mailingové aktivity měly pro naše klienty reálný přínos. Proto v rámci našich služeb pomáháme také s jejich vyhodnocením z hlediska úspěšnosti, realizace i dosažené ceny. Vždy hledáme cestu, jak další zakázku realizovat ještě lépe.

.

DM_GDPR.... 

Využití direct mailu v rámci věrnostních programů

.

Zajišťujeme kompletní realizaci zakázek.

 • Výrobu obálek, letáků a tiskovin
 • Personifikaci
 • Kompletaci a balení 2D i 3D zásilek
 • Jejich přípravu pro odeslání i distribuci. 
 • Zakázky pro věrnostní programy realizujeme jak přímo pro koncové klienty, tak i pro full-servisové reklamní agentury a tiskárny v rámci jejich služeb klientům.

.

Vedle těchto základních činností pomáháme s:

 • nastavením věrnostního programu, postupů a použitých nástrojů do souladu s GDPR
 • přípravou materiálů a cenovou optimalizací zásilek (optimalizace provedení zásilek a jejich výrobních dávek)
 • kontrolou správnosti adres v klientských databázích
 • správou databází
 • tvorbou databází z papírových a elektronických podkladů (např. žádostí)
 • kompletním zpracováním nedoručených zásilek, uvedených příčin a vyhodnocením  

.

Samozřejmostí je z naší strany ochrana dat, jejich zabezpeční a dohoda o důvěrnosti poskytnutých informací. Disponujeme odpovídajícím zázemím pro uskladnění potřebných materiálů a vzorků, k jejich přepravě od klienta či výrobce využíváme vlastní dopravu. Poskytujeme komplexní služby, včetně řady návazných činností,  na které se mohou klienti plně spolehnout. Díky tomu šetříme jejich čas a uvolňujeme jim ruce pro další aktivity.

.

Zásilky v rámci věrnostních programů: Kompletace a doručení zásilek s věrnostními kartami, vzorky a dárkovými balíčky. Personifikovaná oslovení členů programů s dotiskem např. stavu kont, individuálních slev, a dalších údajů. Hromadná rozesílka vzorků, katalogů, blahopřání, informací o mimořádných akcích a pod.

.

Všeobecné obchodní podmínky


DMservices_300x300_1

..

.

DM_GDPR