Etický kodex chování

Pro společnost DM SERVICES, s.r.o., každého z našich pracovníků a zástupců, jsou závazné následující principy:

 • Dodržování platných právních předpisů a morálních zásad poctivého podnikání
 • Nulová tolerance ke korupčnímu jednání.
 • Vedení věrných a nezkreslených informací o hospodaření společnosti.
 • Vyvarování se jakéhokoli jednání, které by mohlo narušit důvěru obchodních partnerů, nebo vyvolat zkreslený dojem o rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb.
 • Aktivní zajišťování ochrany klientských dat, jejich obchodních a marketingových informací, včetně zpracovávaných osobních údajů je pro nás prioritou.
 • Dodržování pravidel ochrany soukromí osob a jejich práv.
 • Dodržování stanovených interních pravidel a postupů.
 • Za všech okolností profesionální, čestné a vstřícné vystupování.
 • Respekt k oprávněným zájmům druhých – na pracovišti i v obchodních vztazích.
 • Spoluvytváření přátelského, produktivního a bezpečného pracovního prostředí.
 • Otevřená komunikace uvnitř společnosti.
 • Konstruktivní přístup k řešení potřeb – na pracovišti i v obchodních vztazích, věcně, bez zbytečných emocí.
 • Ochrana životního a pracovního prostředí.
 • Spoluvytváření podmínek pro posilování osobního i profesního rozvoje.
 • Ochrana majetku a práv vlastních, společnosti i třetích osob.

Tyto principy se promítají do našeho chování a řídíme se jimi při veškerých svých činnostech.