Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies

Ochrana osobních údajů

Uvedená pravidla pro zpracování osobních údajů poskytují souhrn informací určený především návštěvníkům našich webových stránek a zájemcům o zaměstnání.

Pravidla ochrany osobních údajů v rámci realizace zakázek jsou sjednávána samostatně s jednotlivými zadavateli při současném zajištění dodržení našich etických kodexů a platných zákonů. Zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení EP a REU 2016/679 o GDPR.

 • Správcem osobních údajů poskytnutých prostřednictvím těchto webových stránek je společnost DM Services, s.r.o. Smetanovo nábřeží 316, 517 54 Vamberk, IČO 28799747, DIČ CZ28799747, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28089.
 • Při zpracování poskytnutých osobních údajů jednáme spravedlivě a transparentně, vždy dbáme na práva a zájmy subjektů údajů a vycházíme jejich právům vstříc.
 • Zpracování a využívání osobních údajů se řídí pravidly danými našimi etickými kodexy a platnými zákony. Zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením EP a REU 2016/679 o GDPR a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 • Všichni naši zaměstnanci podílející se jakoukoli formou na zpracování osobních údajů jsou vázáni smluvní mlčenlivostí.
 • Smluvní mlčenlivostí ve věci ochrany osobních údajů jsou vázáni také naši externí spolupracovníci, kteří se mohou podílet na jejich zpracování. Jedná se o subjekty zajišťující správu našich webových stránek a zpracování personální agendy.
 • Webové stránky společnosti DM Services, s.r.o. mohou využívat za účelem opětovného cílení reklamy a získání statistických informací soubory cookies třetích stran: Google Adwords, Google Analytics, AdForm, Imedia, Leady. Jejich užití či odstranění můžete kdykoli upravit v nastavení vašeho prohlížeče.

Pokud jste na našich stránkách vyplnili poptávkový formulář:

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím poptávkového formuláře na našich webových stránkách (jméno, telefon, mail, případně další údaje) jsou využity pouze pro vyřízení vašeho požadavku a nejsou dále samostatně evidovány k jiným účelům ani poskytovány k využití třetím stranám.

Pokud jste se na našich stránkách přihlásili k odběru novinek:

 • Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách (mail) jsou využity pouze pro zasílání novinek z našeho oboru a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Pokud se v budoucnu budete chtít z odběru odhlásit, je možné to udělat kdykoli prostřednictvím odkazu v zápatí obdržené mailové zprávy, nebo odesláním mailu na adresu sales@dmservices.cz . Do předmětu zprávy stačí napsat: NEZASÍLAT.
 • Pokud potřebujete aktualizovat kontaktní údaje, nebo požádat o jejich výmaz, zašlete prosím váš požadavek mailem, opět na adresu sales@dmservices.cz.

Chcete nám poslat vaše osobní údaje v souvislosti se žádostí o zaměstnání?

 • Správcem vámi poskytnutých osobních údajů je společnost DM Services, s.r.o. Smetanovo nábřeží 316, 517 54 Vamberk, IČO 28799747, DIČ CZ28799747, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28089.
 • Na zpracování vašich údajů se budou podílet také naši externí spolupracovníci. Jedná se o subjekty zajišťující zpracování naší personální agendy. Ve věci zpracování osobních údajů jsou vázáni smluvní mlčenlivostí.
 • Vaše osobní údaje zpracujeme pouze pro účel daného náboru (zejména: zpracování a evidenci životopisů, výběr uchazečů, konání pohovorů a komunikaci s uchazeči v rámci náboru). Po ukončení náboru vámi poskytnuté údaje vymažeme.
 • Jakákoli následná evidence vašich osobních údajů v souvislosti se žádostí o zaměstnání (například pro budoucí využití v rámci nových výběrových řízení) je možná pouze na základě vašeho předchozího poskytnutí samostatného písemného souhlasu.
 • V případě, že jste nám poskytli vaše osobní údaje pro nábor nevyžádaně (například mailem pro případné budoucí využití), budou vámi poskytnuté osobní údaje součástí naší evidence uchazečů o zaměstnání, nejdéle ale po dobu 1 roku.  Po jeho uplynutí budou vaše údaje z evidence vymazány.

Potřebujete více informací ohledně zpracování osobních údajů?

 • Kdykoli nás můžete požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu, vyžádat si jejich aktualizaci, opravu či výmaz. Nejlépe prostřednictvím poptávkového formuláře na našich stránkách, písemně, nebo mailem na adresu sales@dmservices.cz .
 • V případě dotazů, nebo pochybnosti o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit. Nejlépe prostřednictvím poptávkového formuláře na našich stránkách, písemně, nebo mailem na adresu sales@dmservices.cz . Je také vaším zákonným právem postoupit vaši stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies.

Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná. Zároveň Vám tyto cookies umožní využít nástroje pro komunikaci v reálném čase (online chat).