Etický kodex zpracování osobních údajů

Společnost DM SERVICES, s.r.o. si je vědoma důležitosti zabezpečení práv a osobních svobod každého jednotlivce, a proto se, spolu s našimi zaměstnanci a zástupci, vždy řídíme při zpracování osobních údajů těmito principy:

 • Při zpracování osobních údajů jednáme spravedlivě a transparentně, vždy dbáme na práva a zájmy subjektů údajů a vycházíme jejich právům vstříc.
 • Od našich zaměstnanců shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytně nutné k danému a konkrétnímu účelu a snažíme se jejich rozsah minimalizovat.
 • Poskytnuté osobní údaje zaměstnanců průběžně aktualizujeme a dbáme na jejich správnost.
 • Informovanost zaměstnanců o jejich právech v oblasti ochrany osobních údajů je pro nás samozřejmostí.
 • Zabezpečení a ochrana osobních údajů je věcí každého z nás, dbáme na zavádění nezbytných technických opatření a dodržování organizačních a procesních pravidel, včetně pravidelné kontroly a školení zaměstnanců.
 • Žádné z našich přijatých organizačních a technických opatření k zabezpečení zpracování a ochraně osobních údajů není „jen na papíře“.
 • O zjištěných nedostatcích mluvíme a nedostatky odstraňujeme, netolerujeme jejich opakování.
 • V rámci realizace zakázek poskytujeme správcům osobních údajů (klientům) potřebnou součinnost při plnění jejich povinností, zavádění opatření k zajištění bezpečného zpracování a ochraně osobních údajů, stejně tak i k naplnění jejich povinností z titulu práv subjektů údajů.
 • Jsme vždy otevření, umožňujeme správcům osobních údajů (klientům) provést kontrolu a audit zpracování osobních údajů, spolupracujeme a aktivně se podílíme na zlepšování stavu.
 • Vždy dbáme na dodržování daných nařízení a legislativních pravidel a zpracování osobních údajů v souladu s platnými zákony.
 • Při zpracování osobních údajů dbáme pokynů správce /klienta/.
 • Při zpracování osobních údajů poskytujeme klientům / správcům/ plnou informovanost o jejich zpracování. Jeho průběhu, zabezpečení i spolupracujících subjektech.
 • Další zpracovatele (subdodavatele) využíváme pouze po jejich předchozím odsouhlasení ze strany klienta / správce / při zajištění smluvního rámce.

 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná. Zároveň Vám tyto cookies umožní využít nástroje pro komunikaci v reálném čase (online chat).