Vývoj Direct marketingu a jeho technik ve světě

Publikováno 20/9/2019 v kategorii Novinky

Ať už pracujeme ve sféře marketingu či nikoli, s direct marketingem se setkáváme doslova na každém kroku. Ačkoli se jedná o způsob marketingové komunikace, která je závislá na počítačových technologiích, kořeny přímého marketingu, s trochou nadsázky a představivosti, sahají až do starověkého Egypta.

Co je direct marketing?

Jak už bylo řečeno, jedná se o druh komunikace mezi prodejcem a zákazníkem, kde se oslovení ze strany prodejce vyznačuje adresností a přímostí. Jinými slovy, prodejce osloví konkrétního zákazníka na základě databáze, která je dlouhodobě budována a obsahuje informace o potenciálních i stávajících klientech.

V čem je tedy tento způsob komunikace výhodný pro váš byznys?

 • dostanete okamžitou reakci
 • jste zákazníkovi mnohem častěji “na očích”
 • budujete si dlouhodobý vztah se zákazníkem

A jaké jsou předpoklady využívání direct marketingu ve vašem byznysu?

 • znalost zákazníka
  • jeho potřeby
  • jeho preference
  • jeho situaci
  • popř. jeho jinou segmentaci
 • přímý kontakt na zákazníka

Kde se přímý marketing vzal?

Ve starověkém Egyptě! Možná to zní nečekaně, ale první “direct marketingová kampaň” se objevila  už okolo roku 1000 př. n. l. Jednalo se o nabídku odměny za navrácení otroka, který utekl od svého majitele. Papyrus, na kterém byla tato výzva zaznamenána je nyní ke shlédnutí v Britském muzeu.

Další obrovské impérium - Řím nezůstal pozadu. Dochovaly se hliněné destičky, na kterých je vyryta nabídka produktů nabízených na tržištích.

V Evropě nalezneme první doklady přímé marketingové komunikace až po objevu knihtisku Johannesem Gutenbergem roku 1440. Nicméně poté se tisk masově rozšiřuje po celé Evropě, čehož využívají tehdejší kupci a obchodníci.

V Americe jsou důkazem přímé marketingové komunikace letáky, které nechal tisknout roku 1681 William Penn a vyzýval na nich k životu v Pennsylvánii. (Stát Pennsylvania je pojmenován právě po W. Pennovi). Letáky byly přeloženy do němčiny a holandštiny a byly jednou z příčin masové migrace do tohoto amerického státu.

Začátkem 18. století jsou v Evropě (převážně v Británii) využívány katalogy a letáky k propagaci výrobků a služeb, které tehdejší trh nabízel.

Za zakladatele direct marketingu a direct mailingu je ale považován Aaron Montgomery Ward (1843 - 1913), který roku 1872 začal tisknout jednostránkové katalogy. Jeho způsob propagace vedl ke vzniku obrovských společností, které se udržely na trhu pod značkou Montgomery Ward & Co až do roku 1995.

Jeho pomyslným následovníkem byl R. W. Sears využívající stejnou techniku marketingu jako Ward. Sears se zaměřoval na propagaci a prodej  hodinek lidem žijících v odlehlých oblastech USA. Tyto aktivity vedly k vybudování globální značky zaměřující se na katalogovou propagaci.

Na západě roste v 50., 60. a 70. letech poptávka po oblečení, obuvi, hračkách či elektronice. V 80. a začátkem 90. let se tento trend promítne i v přímém marketingu, kdy prodej podpořen tímto způsobem propagace, vzroste o 10 %.

Za “otce” výrazu direct marketing je ale všeobecně uznáván Lester Weinderman, který toto slovní spojení poprvé použil roku 1967 při své přednášce na MIT.

Nesmíme také zapomenout na rozvoj IT, protože ta má přímý dopad na nynější vzhled přímého marketingu. Počítače byly nabízeny direct marketingovými technikami, které se nyní neobejdou právě bez pomoci počítačů. Vznikl tak nový komunikační kanál a počítačová technologie umožňuje jednodušší nakládání s daty.

Na konci 90. let přichází rozvoj e-mailingu a digitální marketingu a to s sebou bohužel přináší i rozmach junk mailů.

Po roce 2010 začínají marketéři různé druhy přímého marketingu integrovat, což spolu s personalizací znamená snížení nákladů. Dalším krokem je webová analytika, která je typická svým exaktním přístupem k marketingu.

Příklady přímého marketingu:

 • Direct mailing
 • Email marketing
 • Telemarketing
 • Osobní oslovení
 • Zásilkový katalog
 • Teleshopping

Jaké jsou výhody přímého marketingu?

+ pro zákazníka:

 • Získávání nabídek na míru jeho potřebám
 • Pohodlí nákupního procesu
 • Pocit osobního přístupu
 • Dlouhodobý vztah se svým prodejcem

+ pro prodávajícího

 • Urychlený prodejní proces
 • Při správném cílení i vyšší úspěšnost reklamních kampaní
 • Budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem
 • Lepší měřitelnost

Direct marketing je bezesporu fascinující oblastí, ale v prvé řadě výhodnou marketingovou technikou, která prodává. Zkusíte přímý marketing i Vy?

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná. Zároveň Vám tyto cookies umožní využít nástroje pro komunikaci v reálném čase (online chat).